Amaç

Fakültemizin kurulma amacı, özellikle önümüzdeki on yıl içerisinde ülkemizin yeni sanayi bölgesi olacak Ceyhan ve bölgesinin ihtiyacı olan mühendisleri yetiştirmektir. Kurulacak fakültede açılacak bölümler; ülkemizde eksikliği bulunan, temininde sıkıntısı çekilen veya Ceyhan’da kurulacak sanayi tesislerinin ihtiyacı olacak mühendisleri yetiştirmek amacıyla belirlenmiştir. Bakü-Ceyhan Boru Hattı, Yumurtalık Serbest Bölgesi ve GAP gibi Türkiye'nin üç büyük üretim ve ticaret projeleriyle yakından ilgili olması nedeniyle Adana ili, Güney Anadolu merkezli bir kent olma yolundadır. Ceyhan İlçesi de Adana’nın en büyük ilçesi konumundadır. Ceyhan Mühendislik Fakültesi ile Ceyhan’ın ekonomik ve kültürel olarak gelişimi hızlanacak, yöreye kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yetişmiş mühendisler yerel kaynaklardan sağlanabilecektir. Fakültede kurulması planlanan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Harita Mühendisliği gibi bölümlerden Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu mühendislik branşlarında ülkemizde de büyük eksiklikler ve ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle yöreye kurulacak rafineriler, petrokimya tesisleri, enerji tesisleri ve tersanelerde yukarıda sıralanan mühendislik branşlarına yoğun talep olacaktır. Ceyhan Mühendislik Fakültesi ile söz konusu alanlarda, bölgemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye elaman ihtiyacının bir kısmı karşılanacaktır.