Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

Dekan

 

Prof. Dr. Abdulkadir YAŞAR

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Engin PINAR

Dekan Yardımcısı