Akademik Personel

   

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ

Dekan

Telefon : 0 322 613 7311 / 11
e-posta: kilcm@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Prof. Dr. Abdulkadir YAŞAR

Dekan Yardımcısı

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 40
e-posta: ayasar@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Prof. Dr. Mehmet BİLGİLİ

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 35
e-posta: mbilgili@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Prof. Dr. Niyazi ARSLAN

Harita Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 33
e-posta: narslan@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Doç. Dr. Arif ÖZBEK

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 34
e-posta: arozbek@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Doç. Dr. Gözde TANSUĞ

Kimya Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 25
e-posta: gtansug@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Doç. Dr. Kerimcan ÇELEBİ

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 31
e-posta: kcelebi@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Dr. Öğr. Üyesi Engin PINAR

Dekan Yardımcısı

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 30
e-posta: epinar@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL

Kimya Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 39
e-posta: eerunal@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER

Kimya Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 21
e-posta: eeyiler@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Dr. Öğr. Üyesi Veli ÖZBOLAT

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 27
e-posta: vozbolat@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Arş. Gör. Dr. Aliihsan ŞEKERTEKİN

Harita Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 23
e-posta: asekertekin@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Arş. Gör. Dr. Erdi TOSUN

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 41
e-posta: etosun@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Arş. Gör. Dr. Serkan AYDINLI

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 22
e-posta: saydinli@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Arş. Gör. İhsan ULUOCAK

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 38
e-posta: iuluocak@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

  

   

Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur ACAR 

Makine Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 38
e-posta: anacar@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Arş. Gör. Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ

Harita Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 17
e-posta: yoturanc@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Arş. Gör. Dr. Buse EMİRLER 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Telefon : 0 322 613 7311 / 24
e-posta: bemirler@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Arş. Gör. Meltem TANGÜLER 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Telefon : 
e-posta: mtanguler@cu.edu.tr
ÖZGEÇMİŞ

 

   

Arş. Gör. Pınar KARATAŞ 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Telefon : 
e-posta: 
ÖZGEÇMİŞ