Fakülte Vizyonu

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Makine Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda mühendisler yetiştirmektir. Özel ihtisas laboratuarları kurarak bölge ve ülke sanayicisinin Ar-Ge taleplerine cevap vermek, bölgemize ve ülkemiz sanayicisine yönelik TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği ve diğer yabancı kaynak destekli projeler yaparak Ar-Ge işbirliğini geliştirmektir. Eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını (derslikler, laboratuarlar, donanım) nitelik ve nicelik yönünden, kurarak ileriki yıllarda daha da iyileştirmektir. Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, Türkiye'de ve dünyada bilgi ve teknolojik altyapılara sahip, saygın, mezunları tercih edilen ve aranan bir fakülte olmaktır.