Fakülte Misyonu

Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun, kuramsal ve deneysel bilgiler ile donatılmış, iletişim teknolojilerini tamamıyla özümsemiş, tüm dünyada geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış mühendisler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Fakültemizin bir diğer görevi de Ceyhan ve ülkemizde kaliteli eğitim ve hizmet sunulması ve üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji üretimine katkı sağlanmasıdır.