Fakülte Kurulu

Başkan
Prof.Dr. Ahmet Mahmut Kılıç

Dekan

Üyeler
 Prof.Dr. Ahmet Mahmut Kılıç Ç.Ü. Ceyhan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan V. 
 Prof. Dr. Mehmet Bilgili Ç.Ü.  Ceyhan Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölüm Başkanı 
 Prof. Dr. Abdulkadir Yaşar Ç.Ü. Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 
 Prof. Dr. Niyazi Arslan Ç.Ü. Ceyhan Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı 
 Doç. Dr. Gözde Tansuğ Ç.Ü. Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı 
 Doç. Dr. Arif Özbek Ç.Ü. Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
 Dr. Öğr. Üyesi Engin Pınar Ç.Ü. Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi