İnternet Sitesi Sorumlusu

İnternet Sitesi Sorumlusu  : Arş. Gör. Dr. Erdi Tosun
Telefon / e-posta : 0322 613 7311 - 41 / etosun@cu.edu.tr