İdari Personel

   

Adem Dinç

Fakülte Sekreteri
Telefon: 0 322 613 7311 / 14  
e-posta: adinc@cu.edu.tr 
 
   

Ayfer Sözer

Dekanlık Özel Kalem
Telefon: 0 322 613 7311 / 10  
e-posta: asozer@cu.edu.tr 
 
   

Aytekin Akça

İdare Amirliği
Telefon: 0 322 613 7311 / 45  
e-posta: aakca@cu.edu.tr 
 
   

Nafiz Şimşek

Mali İşler
Telefon: 0 322 613 7311 / 47  
e-posta: nsimsek@cu.edu.tr 
 
   

İbrahim Yarar

Öğrenci İşleri
Telefon: 0 322 613 7311 / 52  
e-posta: iyarar@cu.edu.tr 
 
   

Fatma Kara

Öğrenci İşleri
Telefon: 0 322 613 7311 / 16  
e-posta: fkara@cu.edu.tr 
 
   

Mukadder Öztekin Yılmaz

Ayniyat/Taşınır Bürosu
Telefon: 0 322 613 7311 / 48 
e-posta: oztekinyilmaz@hotmail.com.tr 
 
   

Faruk Çetinkıran

Staj Bürosu
Telefon: 0 322 613 7311 / 48  
e-posta: fa.ruk_01@hotmail.com.tr 
 
   

Volkan Gümüş

Personel İşleri
Telefon: 0 322 613 7311 / 16  
e-posta: gumusv@cu.edu.tr 
 
   

Kenan Kahraman

Kütüphane
Telefon: 0 322 613 7311 / 43  
e-posta: kkahraman@cu.edu.tr 
 
   

Mehmet Ganioğlu

Yardımcı Personel
Telefon: 0 322 613 7311 / 46   
 e-posta:  
 
   

İsmail Soybal

Yardımcı Personel
Telefon: 0 322 613 7311 / 46  
 e-posta: 
 
   

Abdullah Beştaş

Yardımcı Personel
Telefon: 0 322 613 7311 / 46  
 e-posta: